A vírus által kialakult helyzetben az állami rendelkezések legelső lépcsőben az oktatást érintették. Nem véletlen, hiszen a védekezés elsődlegesen a társadalmi érintkezések minimumra csökkentésével érhető el, ennek következtében az országos közoktatás minden szintjén eddig nem tapasztalható változás történt.

A hangsúly áthelyeződött az online oktatási rendszerre, mely egy teljesen új, eddig nem tapasztalt helyzetet idéz elő, így olyan időszakot élünk meg, ahol a tanároknak, valamint a diákoknak is egy teljesen új rendhez kell alkalmazkodni. Hogy ez mivel jár a vendéglátás és a turisztikai oktatás területén, a BGE KVIK-en (Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar) jártunk utána, ahol kérdéseinkre Dr. Lugasi Andrea (Dr. L.A), a BGE KVIK dékánja és Tóth Gábor (T.G.), a BGE KVIK mesteroktatója válaszolt.

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) jelentős hallgatói létszáma, illetve a levelező tagozatos képzések miatt számos kurzus eddig is "blended learning" rendszerben folyt, vagyis eddig is nagymértékben támaszkodott az online megoldásokra. Az e téren szerzett tapasztalatokat gyorsan meg tudták osztani egyetemen belül, a teljesen online képzés ugyanakkor az egyetem számára is újdonság. A rendelkezésre álló, szűk 1,5 hét alatt értelemszerűen nem lehet olyan színvonalú online kurzusokat kidolgozni, amik a jobb MOOC-platformokon elérhetőek, de a tudás-átadást és lényegében a képességfejlesztést is megfelelő színvonalon tudják megoldani.

A teljes online oktatásra való átállásnál szoftver-ellátottsággal nincsenek problémák, viszont a hardver tekintetében akadnak hiányosságok: nincs elegendő felhasználható laptop. Ezekre vonatkozóan az egyetem soron kívüli beszerzést kezdeményezett. A BGE-n alapvető a Coospace és a Moodle oktatási keretrendszerek használata, most ehhez társulnak az O365 csomag egyes szolgáltatásai (elsősorban Teams és Stream). Minden rendszerben a Neptun szerinti kurzusfelvételek alapján jönnek létre az online kurzusok (automatikus generálással), így az összes hallgató garantáltan hozzáfér a számára közzétett tartalmakhoz. Az interaktív tevékenységet igénylő órák (szemináriumok, nyelvórák) alapvetően Teams-csoportokban zajlanak. A BGE-n Oktatásmódszertani Központ működik, amely útmutatókat és ajánlásokat tett közzé, illetve képzésekkel és online tanácsadással áll a kollégák rendelkezésére. Emellett más egyetemekkel folyamatos tudásmegosztás folyik mindkét irányba. A külföldi diákokkal speciális helyzetben vannak, de ebben sincsen fennakadás. A félév távoktatásban történő befejezésének lehetőségét mindenki számára biztosítja az intézmény, így a félév közben esetleg hazatérő külföldi hallgatóinknak is.

 A tanterv szerinti anyagok leadásában ez az oktatási rend nyilvánvalóan plusz feladatokkal látja el a tanárokat, de szerencsére nagyon sok oktató van, akiknek semmilyen technikai nehézséget nem jelentett az átállás, és nagyrészt az online tananyagai is rendelkezésre állnak. Az ellenkező véglet is előfordul, vagyis olyanok, akik ugyan használnak számítógépet (pl. PowerPoint bemutatók készítésére), de eddig nem aknázták ki az online keretrendszerek adta lehetőségeket. Az elmúlt hetek alatt összegyűjtött tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a BGE-n az oktatók megértően és pozitívan viszonyultak a távoktatásra történő átálláshoz, többnyire kreatívan, és lelkesen dolgoztak a megoldásokon.
Érdekes kérdéskör az is, hogy a diákok miként viszonyulnak az adott körülményekhez. Mint nagy általánosságban tapasztalható, a BGE-n is legtöbb hallgató elvégezte a kért regisztrációkat és bejelentkezéseket az Office 365-be, a Teams-es kurzusokba és csoportokba. Dr. Lugasi Andrea, a BGE KVIK dékánja hozzátette: „Anekdotáink vannak rugalmas, lelkes, türelmes hallgatókról és az ellenkezőjéről is, oktatónként változik a kép.”

- Milyen plusz feladatokat ró a tanárokra ez az oktatási metódus?

Dr. L.A. - Az oktatóknak újra kellett gondolniuk a tananyagátadás módszereit, innovatív megoldásokat kell alkalmazniuk, melyekhez szerencsére a technikai háttér az egyetemen rendelkezésre áll. Ráadásul ebben naprakész és folyamatos segítséget nyújt az egyetemen évek óta működő Oktatásmódszertani Központ. Egy másfél órás előadás videón történő rögzítése több időt, több felkészülést igényel, mint az előadás anyagának elkészítése egy hagyományos PowerPoint-os prezentációval. Oktatóink többsége a korábbiakban ritkábban alkalmazott/használt gyakorló feladatokkal, próbatesztekkel, csoportosan megoldandó feladatokkal, esettanulmányokkal segíti a hallgatók felkészülését. Ezen tanulást segítő anyagok elkészítése, a hallgatók munkájának ellenőrzése, értékelése is újabb kihívást jelent az oktatóknak.

 - A jelenlegi helyzet elhúzódása esetén hogyan alakul a gyakorlati oktatás?

Dr. L.A. - A szemináriumokkal, gyakorlatokkal kiegészített elméleti tantárgyak oktatása a fentebb említett módszerekkel történik. A konyhai, éttermi, laboratóriumi gyakorlatokhoz számos oktatófilmmel, továbbá fotókkal, képekkel illusztrált tananyagokkal rendelkezünk, így ezek segítségével megoldható a tudásanyag átadása.

- Milyen munkarendben történik az órák, tananyagok leadása?

T.G. - A munkarendet nem nagyon változtattuk meg, megpróbálunk minden órát a félév elején megtervezett órarend szerint leadni és ez általában sikerül is. Természetesen néha lehetnek kivételek, hisz a digitális átállás mindannyiunktól követel egy bizonyos fokú rugalmasságot.

 - A megváltozott helyzet miatt elmaradt, illetve elhalasztott események (Nagyvizsgák, diplomaátadó, gyakorlati foglakozások) miként lesznek pótolva?

Dr. L.A. - A félévet lezáró vizsgákra (kollokviumok) és záróvizsgákra az előre meghatározott tanév rendje szerint kerül sor, erre alkalmas technikai megoldások segítségével. Valamennyi hallgatónk, aki jogosult a diploma átvételére, kérésre postai úton megkaphatja, vagy a következő diplomaosztó során ünnepélyes keretek között átveheti diplomáját.

- A jelen helyzetben a tanároknak nincs lehetősége személyes kapcsolatra. Hogyan tudják enélkül támogatni, motiválni a diákokat?

Dr. L.A. - A korábban említett technikai eszközök (O365 Teams, coospace, Zoom) lehetőséget adnak arra, hogy a hallgatók és az oktatók - egymást látva és hallva – valós idejű online kapcsolatban kommunikáljanak egymással, akár a tanórák ideje alatt, akar az oktatók által meghirdetett konzultációk során. Ezek megfelelő csatornák a kommunikációra és a motiválásra is. Tapasztalataink szerint a hallgatók örömmel vesznek részt az így megszervezett órákon és kiscsoportos konzultációkon is, teljesen természetes módon kommunikálnak egymással és az oktatóval is.

- Milyen értékelési forma alkalmas és használatos az online oktatásban? A formatív (fejlesztő, formáló, támogató, alakító-segítő) metódus megfelelő?

T.G. - Több olyan nagy létszámú kurzusunk van, ahol komoly gyakorlattal bírnak az oktatóink az online vizsgáztatás terén. A tanulástámogató rendszereink is fel vannak erre készülve, így előre láthatólag kielégítő megoldást fogunk találni erre a kihívásra.

- Vannak-e digitálisan letölthető tankönyvek, tananyagok a vendéglátás speciális területeit nézve?

T.G. - Ahogy fentebb is szó volt róla, az egyetemen régóta folyik távoktatási munkarendben oktatás, így számos távoktatásos jegyzettel, munkafüzettel, CD-vel, oktató videóval rendelkezünk, melyek most nagyon jól alkalmazhatók. Ezen túlmenően, oktatóink és hallgatóink is, több száz szakkönyv tartalmát olvashatják a könyvtári adatbázison keresztül, ingyenes hozzáféréssel. Szükség esetén könyvtárunk egyébként is az oktatók és a hallgatók rendelkezésére áll, és bár a hallgatók nem látogathatják a könyvtárat, kollégáink megoldják, hogy eljusson hozzájuk a szükséges szakkönyv, amennyiben igénylik.

Dr. L.A. - Munkánkat nagyon sok szakmai partner segíti, naponta készülnek az oktatást segítő gyakorlatias videók a partnerek felajánlásaként, amiket azonnal be is tudunk építeni a hallgatók oktatásába. Például: Szombati Zsolt, a Bartist tulajdonosa a kevert italok világát segít megmutatni a saját maga által gyártott rövid videókkal; Szabó László, az X-Presso Coffee tulajdonosa szintén nekiállt oktatási anyagot gyártani a számunkra; Balogh István Ferenctől, az Éttermi Mesterek Klubjának elnökétől szintén önzetlenül kapjuk a saját maga által gyártott videós oktatóanyagokat.

 

- Tudja-e a szakma másképpen is segíteni jelen körülmények között az Egyetemet?

T.G. - Igen, hisz akik a normál üzemmenetben is jönnek a szakmát aktívan gyakorló szakemberek közül vendégelőadónak, most sem mondanak nemet. Meglepő volt, hogy a vendéglátásban dolgozó kollégák minden jelenlegi nehézség ellenére első szóra vállalták az online előadásokat. Március 30-án Segal Viktor tartott egy nagyszerű előadást közel 100 fő online részvételével, ahol a kurzus hallgatói mellett sok oktató kolléga is jelen volt. A napokban Angelus Barbara, a Gundel Étterem kommunikációs és marketing igazgatója volt az előadónk. Jön Bernáth József is, utána pedig Semsei Rudolf és Varjú Viktor következik, akik egyébként már többször tartottak a hallgatóknak nagysikerű, motiváló előadásokat.

Dr. L.A. – Ilyen, és hasonló jellegű felajánlásokat örömmel fogadunk a szakma részéről, hiszen ezeket az előadásokat viszonylag könnyű megszervezni: nem kell hozzá üres tantermet keresnünk, mint a hagyományos előadások esetén; nem kell azon izgulni, hogy eljönnek-e a hallgatók. Ráadásul kisebb technikai segítséggel egy működő üzem, egy pékség, egy kézműves sajtműhely, egy borászat, egy zöldségtermelő, egy állattenyésztő tevékenysége, de akár konyhai tevékenység is jól bemutatható lehet egy ilyen program során. Az ilyen jellegű felajánlásokra is nyitottak vagyunk.