Az Eventrend Csoport piackutatást készített a vendéglátóiparban dolgozók és a vendégek körében.
A vendéglátás és a bérek összefüggéseit mutatja be a kutatás második része.

A vendéglátóhelyek forgalma növekszik a dolgozók szerint
A kutatás megállapítása szerint a dolgozók szerint a vendéglátóhelyek döntő többségének forgalma növekszik, jól prosperálnak. Figyelemre méltó, hogy sokkal több válaszadó véli úgy, hogy munkahelyének forgalma felszálló ágban van, mint akik szerint hanyatlik a forgalom.
A kérdésre nem tudott vagy nem kívánt válaszolni a kérdőívkitöltők 17%-a.
A kérdőívkitöltők nyolc tizede úgy tudja, hogy nyereséget termel az a hely, ahol jelenleg dolgozik, és mindössze 2 százalékuk szerint veszteséges a hely. Ez azért mindenképpen azt jelzi, hogy egyáltalán nincs válságban Magyarországon a vendéglátóipar. Az eredményesség tekintetében nincs számottevő különbség a vidéki és a fővárosi vendéglátóhelyek között.
A fizetéssel többségében elégedettek
A vendéglátásban dolgozók nagy többsége elégedett az emberi, munkatársi kapcsolataival a munkahelyén. A munkaidő, a munkakörülmények és a fizetés megítélésénél is egyértelműen pozitív a válaszok mérlege. A szakmai önmegvalósítás lehetőségének megítélésénél viszont majdnem annyian elégedetlenek, mint ahányan elégedettek, a karrierlehetőségek és a munka/magánélet egyensúly esetében pedig egyértelműen negatív a mérleg. A vendéglátásban dolgozók körben a béren kívüli juttatásokkal van a legtöbb elégedetlenség.

 

A séfek keresnek a legjobban a vendéglátásban
A vendéglátásban dolgozók felének a nettó jövedelme meghaladja a havi 300 000 forintot, 12 százalékuk pedig
500 000 forintnál is többet keres. Kategóriaközepekkel számolva a kérdőívkitöltők átlagosan kb. 305 ezer forintot keresnek egy hónapban. A havi jövedelemátlagok természetesen erősen függnek a munkaköröktől.
A legjobban a séfek keresnek, de persze nem minden vendéglátóhely konyháján dolgozik séf, csak a jobb helyeken. Üzletvezető viszont mindenütt van, ezért lehetséges, hogy a séfek átlagjövedelme valamivel nagyobb, mint az üzletvezetőké.
A férfiak többet keresnek, mint a nők
A nők átlagos bérszínvonala a vendéglátásban (is) sokkal alacsonyabb, mint a férfiaké, és persze életkori csoportok szerint is jelentősek a különbségek, de egyáltalán nem a legidősebbek jövedelem átlaga a legmagasabb a vendéglátóiparban. Végül nagyon jelentős különbség van a vidéken dolgozók és a budapestiek jövedelemátlagai között is.

Munkahely: váltás vagy sem
A dolgozók háromnegyede legalább 70 000 forintos havi többletjövedelemért váltana munkahelyet. A vendéglátóiparban dolgozók átlagosan 105 ezer forint plusz jövedelemszerzési lehetőségért mennének el szívesen egy új vendéglátóhelyre dolgozni. Ez a magas átlagérték azért azt jelzi, hogy a régi helyeken kialakult emberi kapcsolatok, és egyéb előnyök komoly értéket képviselnek a munkavállalók szemében, amit nem adnának fel szívesen aprópénzért.
A férfiak esetében 111 ezer forint az igényelt plusz jövedelem átlaga, a nők viszont átlagosan 90 ezer forintért csábíthatók át a jelenlegi munkahelyükről egy új vendéglátóhelyre. Ez azonban annak köszönhető, hogy a vendéglátóiparban dolgozó nők bérezése sokkal rosszabb, mint a férfiaké. A jelenlegi jövedelemre, és így az átcsábuláshoz elképzelt pluszjövedelem-igényre persze legerősebben az hat, hogy milyen a munkavállaló legmagasabb végzettsége.
Összességében megállapítható a kutatás alapján, hogy a vendéglátóhelyek döntő többségének növekszik a forgalma, jól prosperálnak. A fizetéssel többségében elégedettek a dolgozók, a legnagyobb munkavállalói elégedetlenség a béren kívüli juttatásokkal van. A vendéglátásban dolgozók felének a nettó jövedelme meghaladja a havi 300 000 forintot, 12 százalékuk pedig 500 000 forintnál is többet keres. A séfek keresnek a legjobban a vendéglátásban, átlagjövedelmük eléri a havi 360 000 forintot. A dolgozók, ha elégedettek a jelenlegi munkáltatójukkal, legalább 30 százalékos többletjövedelemért váltanának munkahelyet.

 

AZ EVENTREND CSOPORT

Az Eventrend Csoport 1992-ben a Gála Party Service-ből szerveződött. Magyarország meghatározó gasztronómiával foglakozó cégcsoportjaként az éttermi vendéglátás, a szállodaipar, valamint a rendezvényszervezés területén tevékenykednek.
Az Eventrend jelenleg Magyarországon, Cseh­országban és az Amerikai Egyesült Államokban is jelen van ezen szegmensekben. Az alapító tulajdonosok, Kőrössy Zoltán, Nagy Gábor, Váli Péter, illetve a cég menedzsmentje 2018 elején döntött úgy, hogy rendkívül fontos piackutatásokkal segíti a hazai vendéglátóipar fejlődését.
Elengedhetetlennek tartják a magyarországi gasztronómia prosperálásának mérföldköveit olyan tudományos megközelítésben is mérlegelni, amik tényeken és adatokon alapulnak.
A kutatás 2018 első negyedévétől indult el, amelyben a vendéglátás két területére fókuszáltak: a vendégekre és a dolgozókra. A kutatást a Kálmán & Kálmán Piac-, Reklám-, Véleménykutató és Tanácsadó cég végezte.
A kutatás témái: a vendéglátás és a munkavállalás összefüggései; a vendéglátás és a bérek kapcsolata; a vendéglátást igénybe vevő vendégek viselkedési mintái, választási szokásai, elvárásai.