Új javaslat a szakoktatás reformjára: A törvényjavaslattal veszítenek az éttermek, nyernek az iskolák

Szakma
Tipográfia

A szakoktatás siralmas állapota az a téma, amelyben teljes az egyetértés szakmai szervezetek, tulajdonosok és alkalmazottak között. A „hogyan” már nehezebb ügy, sokan sokfelé látják a kiutat. Több próbálkozás volt a nézetek összehangolására, de az igazi reform vagy a megújulni képtelen szakoktatók ellenállásán, vagy a szakmai gyakorlatot zöldségpucolássá degradáló éttermeken, vagy pedig az átalakulást meggátoló gazdasági környezeten siklott ki.

Meghívottként részt vehettünk egy izgalmas próbálkozáson: Varga Zoltán, a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola szakmai igazgatóhelyettese az MVI, az MNGSZ, az MGE, az Étrend képviselőit és az oktatási oldal képviselőit ültette egy asztalhoz június 26-án. A cél az volt, hogy eldöntsék, életképes-e Varga Zoltán terve.

Varga Zoltán szerint a gyakorlati ki­menet konkrét meghatározásával lehetne változtatni az oktatás színvo­nalán. A szakma közös összefogásával megvalósítanak egy „feladatbankot”, amely olyan ételeket és menüsorokat tartalmaz, amelyek jelenleg az ország éttermeiben megtalálhatók. Gondo­latait megosztotta a Gasztromediátor vezetőjével, Kovácsné Szaladják An­namáriával, és kiderült, hogy ők már rendelkeznek egy étel gyűjteménnyel. A szakmai szervezetekkel és az isko­lákkal elkészítettek néhány, konszen­zuson alapuló tételsort. Céljuk, hogy a létrejövő feladatbankból a szakoktató – országosan, egységesen - kiválassza a gyakorlati vizsga ételeit, így garan­tált, hogy az ételek bekerülnek a tan­anyagba.

Némedi József, az Étrend Magyar Konyhafőnökök elnöke:

- Mi nem akarunk olyan reformot, mint amit az MGE, mert nem dolgunk az elitképzés a csúcsgasztronómiának. Azt tudjuk, hogy a generális szakképzés nem jó, és valójában az éttermek neve­lik ki az utánpótlást. Nekünk a közössé­gi étkezésben dolgozókra van szükségünk, akik tisztában vannak a hús bontásával, ismerik a borsokat, a pácokat. Nem kell, hogy tudjanak 600 receptet, ha nem tudják megfőzni a rizst.

Kovács László, a KVISZ igazgatóhelyettese:

- Azért, mert az iskolákban csak akciósan vásárolt törmelék riz­zsel dolgoznak, amit nem lehet rendesen megfőzni. Minden isko­la másra esküszik ugyanannál a tételnél. Mi legyen a fontos: a technológia vagy a recept megtanítása?

Vomberg Frigyes, az MGE alelnöke:

- Az oktatásban a pénz a meghatározó. Azért tanulnak pa­radicsomos ételeket, mert a paradicsom olcsó alapanyag. A fő kérdés az, honnan szerezzenek pénzt az iskolák?

Kovács László igazgatóhelyettes:

- Az iskolák forduljanak a szakmához, mert a duális képzés rendszerében igazságtalan, hogy a vállalkozások 600 ezer forintot kapnak az államtól egy tanuló után, az iskolák pedig az államosítás után csak 19 ezret, és a nyersanyagokra egyálta­lán nem adnak pénzt. Egy takarítónőt 108 ezerért vettem föl, a szakoktatók 114 ezret keresnek. Ha a szakma célt és pénzt adna az iskolának, akkor megkövetelhetné a tudást.

Kovács László, az MVI elnöke:

- A szakmai szervezetek készítsenek egy törvénymódosítási javaslatot, hogy a vállalkozások állami támogatásának 10%-át az iskolák kapják meg, mert az éttermek önszántukból nem fektetnek be pénzt a diákokba. A kamarát nem lehet kihagy­ni, mivel a szakmából teljesen kikerült a szakképzés. Ma az országban 100 szakképző iskola van, Budapesten 4-5 állami, és kétszer annyi alapítványi, egyházi és magániskola.

Vomberg Frigyes:

- Az MGE segít a továbbképzésben, az éttermek megismerésé­ben, az örömfőzésekben.

Ambrus György, az MNSZ alelnöke:

- Az MNGSZ emellé a terv mellé állíthatná az iskoláit. Javas­lom, készüljön egy levél a kamarának, és vigyük tovább ezt a javaslatot.

A megbeszélés résztvevői kezdeményezik az oktatás finan­szírozásának megváltoztatását. Ha megvalósul, a szakma prominens képviselői összeállíthatják a feladatbank anya­gát, a vendéglátó vállalkozások pedig megkövetelhetik az igényeik szerint történő képzést. „Pénz, paripa, fegyver” nélkül azonban - ahogyan Kovács igazgatóhelyettes fogal­mazott – nincs változás.

hírlevélfeliratkozás

newsletter

tork

Chef pincer banner