Új dohányzást szabályozó táblák

Hírek
Tipográfia

Március 1-től már kötelező a vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint készített dohányzást tiltó vagy dohányzásra kijelölt helyet jelölő táblák alkalmazása.

Az ANTSZ közleményben hívta fel a figyelmet az időpont betartására. A rendelet meghatározza, hogy a táblát minimum A4-es méretben kell kihelyezni, de előírja a minimális betűnagyságot is (39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet). Fontos kitétel, hogy a magyar nyelvű felirat mellett angolul, németül, franciául és oroszul is szerepelnie kell a „Dohányzásra kijelölt hely”, illetve a „Tilos a dohányzás!” felhívásoknak. A felirat vagy jelzés anyaga szabadon választható, azonban a felirat vagy jelzés mérete, színe, betűtípusa, betűmérete meg kell, hogy feleljen a jogszabályban foglaltaknak. Valamint fel kell tüntetni a helyi tarifával hívható 06 40 200 493-as, úgynevezett kék számot, ahol egyfelől a leszokáshoz nyújtanak támogatást, másrészt az Nvt. előírásainak megszegésével kapcsolatban is észrevételt lehet tenni. Szerepelnie kell www.leteszemacigit.hu internetes hivatkozásnak is, amelyen keresztül szintén a leszokni vágyók kaphatnak segítséget.

hírlevélfeliratkozás

newsletter

tork

Chef pincer banner