A Tokaji Borvidék teljes területére kiterjesztik a termőhely-felmérést

Hírek
Tipográfia

Az utolsó akadályok is elhárultak a Tokaji Borvidéken elindított termőhely-felmérésnek az egész borvidékre történő kiterjesztése elől a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Tokaj Kereskedőház Zrt. megállapodásának köszönhetően.

A nemzetközi szinten is egyedülállóan széles és alapos felmérés által biztosított adatok borvidéki szinten fogják segíteni a szőlőművelési módszerek fejlesztését, valamint az ültetvények megújítását. Emellett a vizsgálat eredményeképpen a Tokaji Borvidék összes szőlőtermelője részletes adatokat fog kapni saját földjei és ültetvényei adottságairól is. Így minden gazdálkodó megalapozott információk birtokában dönthet majd arról, hogy saját parcelláin milyen boralapanyag előállítására törekedjen száraz, átlagos, vagy a szokásosnál csapadékosabb időjárású években – hívják fel a figyelmet a termőhely-felmérés fontosságára a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Tokaj Kereskedőház szakemberei.

Együttműködési megállapodást kötött a Tokaji Borvidéken elindított termőhely-felmérésnek az egész borvidékre történő kiterjesztéséről a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa és a Tokaj Kereskedőház. Az egyezség értelmében a Tokaj Kereskedőház vállalja, hogy a szőlőterületek vizsgálatát saját költségén, a szükséges képesítéssel rendelkező szakemberek bevonásával elvégzi. A munka során az ültetvények szerkezetét, a sor- és tőtávolságot, a művelési módot, a sorok irányát, a támberendezések jellegét, a tőkehiányt, valamint a várható termésre kiterjedő adatokat is mérni fogják. Emellett a szakemberek a talajadottságokat, a domborzati viszonyokat és a vízháztartási jellemzőket is felmérik. A Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a borvidék hegyközségei közötti szakmai koordinációt biztosítja. Így a megállapodás értelmében a testület segítséget nyújt abban, hogy a felmérést végző szakemberek minden ültetvényre bejuthassanak. Ehhez a földtulajdonosok hozzájárulására is szükség van.

A termőhely-felmérés elindítását a Tokaj Kereskedőház kezdeményezte egy évvel ezelőtt arra hivatkozva, hogy a Tokaji Borvidéken folyó szőlő- és bortermelés minőségi irányba fordításához, valamint a várt fejlesztési források becsatornázásához elengedhetetlen a borvidék adottságainak pontos feltérképezése. A 2013 őszén elindult felmérés első szakaszában a Tokaj Kereskedőház ültetvényellenőrei 1100 hektár területen, közel 3600 parcellán már elvégezték a munkát, ahonnan az állami integrátor társaság rendszeresen vásárol fel szőlőt a szüreti időszakban.

A cél, hogy az újabb szakaszban a Tokaji Borvidék szőlőművelésbe bevont, illetve potenciálisan bevonható teljes területére, azaz mintegy 11 ezer hektárra kiterjesszék a felmérést. „A minőségi termelésre vonatkozó célok eléréséhez elengedhetetlen a Tokaji Borvidék egységes arculatának kialakítása. Ennek kardinális részét képezi a szőlőtelepítés szabályozása, a terméshelyekhez és a telepíthető fajtákhoz kapcsolódó előírások meghatározása. A szükséges szakmai döntések pedig csak akkor lehetnek megalapozottak, amennyiben az érintett termőhelyek adottságairól, valamint az ültetvények szerkezetéről és állapotáról teljes körű adatbázist sikerül összeállítani” – mondta Prácser Miklós, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.

A felmérés segítséget kínál a termelőknek is. Ugyanis a munka eredményeként a borvidék összes parcellájának állapotáról és adottságairól részletes adatok állnak majd a művelők rendelkezésére. Így minden egyes termelő pontos képet kap majd arról, hogy saját parcelláin milyen boralapanyag előállításával számolhat száraz, átlagos, vagy a szokásosnál csapadékosabb időjárású években. Ennek birtokában a gazdálkodók az ültetvény adottságainak és potenciáljának a számbavételével dönthetnek majd arról, hogy pezsgő alapbor, száraz- vagy félszáraz bor, késői szüretelésű bor, vagy a Tokaji Aszú alapanyagának előállítására törekedjenek inkább.

hírlevélfeliratkozás

newsletter

tork

Chef pincer banner